Alle danske nyhedskanaler har de seneste uge været præget af eén ting: en kommende storkonflikt!

Ultrakort fortalt går konflikten ud på at arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne ikke kan blive enige om arbejdsvilkår for de offentligt ansatte.

Der forhandles overenskomst løbende, typisk går der  to – fire år imellem, afhængig af den gamle overenskomst aftale.

Forhandlinger sker løbende fordi arbejdsbilledet i samfundet ændrer sig og lønniveauet skal afspejle udviklingen i samfundet generelt. Lige nu gælder det offentligt ansatte, kommunalt og regionalt. Det vil for eksempel sige sygeplejersker, fængselsbetjente og lærere.

Noget af konflikten går ud på at arbejdsgiverne ikke længere ønsker at betale for de offentligt ansattes frokostpause, som de tidligere har gjort.

Desuden er der uenighed om hvor travlt lærere og hospitalspersonale har, og hvor pressede de er i deres arbejdsdag. Konflikten går under sloganet ”en løsning for alle” hos fagforeningerne.

I denne konflikt har arbejdsgiverne meldt ud, at hvis parterne ikke kan blive enige vil de gennemføre et lockout.

Hvis det træder i kraft vil arbejdsgiveren udelukke de ansatte fra at arbejde. Dette er arbejdsgivernes form for strejke.

Lige nu er forhandlinger i gang og parterne er endnu ikke blevet enige om en ny overenskomst. Indtil den nye overenskomst er på plads, er den gamle gældende.

Følg med i forhandlingerne inden din indfødsret test, så du er opdateret. Det er et brandvarmt emne i Danmark lige nu.