Danmarks medlemskab af EU/EF

Selv den dag i dag, kan spørgsmålet om Danmarks forhold til EU vække ret stærke følelser i befolkningen. Og sådan har det i grunden været siden begyndelsen, selvom bølgerne nogle gange går højere end andre gange.  Selvom mange danskere synes, at der er flere fordele end ulemper ved EU, er der sjældent tale om en […]

Ny aftale om dansk indfødsret

Der er den 20. april 2021 indgået en ny aftale om dansk indfødsret. Det kan få betydning for behandlingen af din ansøgning, også selvom ansøgningen er indgivet, inden aftalen blev indgået. Du kan læse mere om aftalen her. Der er endnu ikke fastsat nye retningslinjer for behandlingen af indfødsretsansøgninger som følge af aftalen. Udlændinge- og […]

Hans Christian Andersen

Ingen anden dansk forfatter er nær så kendt verden over, som H. C. Andersen. Hans fortællinger og digte er oversat til mere end 100 sprog. Digterens eget liv kunne også godt minde lidt om et eventyr, om en lille dreng, født under trange kår i Odense, som gik hen og blev en verdensberømt forfatter, som […]

Hvor mange medlemmer har Folketinget?

Det sker ikke så sjældent, at man her i landet hører en politiker sige noget i retning af at “man skal kunne tælle til 90”. Her tænker mange måske, at det kan da umuligt være den helt store udfordring. Tallet skyldes naturligvis, at 90 mandater er det gyldne tal, der udgør et flertal i folketinget. […]

Danmarks medlemskab af NATO

Anden verdenskrig efterlod et splittet, og for manges vedkommende, utrygt Europa. Det er meget nemt at være bagklog, men dengang havde man en stor og mægtig Sovjetunion lige øst for Europa. Man følte derfor behov for en militær alliance, der var stærk nok til at matche Sovjetunionen, og de allierede fra anden verdenskrig gik sammen […]

Leder af regeringen

Danmark har på et tidspunkt haft en statsminister, der kun sad 7 dage på posten. Der har også været en der blev fyret af kongen. Den, der har siddet længst, havde titlen i langt over 15 år, og i nyere tid har kun fire forskellige partier haft æren af at have en statsminister. Her kigger […]

Valg til Europaparlamentet

De tidligere statsministre Helle Thorning-Schmidt, Poul Nyrup Rasmussen og Poul Schlüter har alle siddet i EU-parlamentet. Men hvornår og hvordan udvælges dem der skal sidde der? Der er valg til Europaparlamentet, og det gælder alle medlemslande, hvert femte år. Disse valg foregår i praksis på stort set samme måde som de andre valg vi kender, […]

Tredeling af magten

Det høres ofte i højtidelige skåltaler, at magten er delt i tre, og at dette er et meget vigtigt princip. Det er da også et helt grundlæggende retsprincip, både i Danmark og flere andre lande. Men hvad betyder det, og hvor kommer det fra? Vi vil her dykke lidt længere ned i fordeling af magten, […]

Grænsen for tilbageholdelse, når en person bliver anholdt af politiet

I Danmark er der klare grænser for, hvor længe politiet kan tilbageholde en borger, når vedkommende er anholdt og sigtet for en lovovertrædelse. Grænsen er del af de rettigheder, som grundloven sikrer for alle borgere i landet. Reglerne og grænsen er stadfæstet i grundloven, og derfor kaldes det for et grundlovsforhør, når den tilbageholdne person […]

Folketingets ombudsmand

Der er ikke ret mange oprindelige skandinaviske ord, der bliver direkte overtaget af bredere, engelsktalende kredse. Ordet “ombudsman”, eller somme tider “ombudswoman”, er et af de få. Den Europæiske Union fik således sin egen ombudsman med Maastricht-traktaten i 1992. Her vil vi kigge lidt nærmere på hvilken rolle sådan en stilling spiller, især med fokus […]

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu