Et lille flertal bestod indfødsretsprøven i november.

Lidt over halvdelen, 53,8%, af deltagerne bestod indfødsretsprøven i november. Det var lidt flere end ved sidste prøve i juni, hvor cirka halvdelen (49,8%) bestod.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er tilfreds med, at indfødsretsprøven tester deltagernes viden om det danske samfund og understreger, at det kræver forberedelse at bestå:

Beståelsesprocenten ved denne Indfødsretsprøve er på samme niveau som sidste gang: Omkring halvdelen har bestået. Og det viser igen, hvor vigtigt det er at forberede sig grundigt. Det kræver en indsats at blive dansk statsborger – og det er også meningen. Hvis man vil være statsborger i et land – og dermed også få fulde politiske rettigheder – er det et rimeligt krav, at man skal have kendskab både til grundlæggende forhold som fx det danske folkestyre og til kultur og historie i det samfund, man vil være en del af,” siger hun.

Der er forskel på, hvor svære spørgsmålene har været at besvare for prøvedeltagerne. For eksempel har mere end 90 % svaret rigtigt på en række spørgsmål, fx spørgsmålet om, hvilken lov Frederik 7. underskrev den 5. juni 1849 (grundloven) og spørgsmålet om, hvilket valg der blev afholdt 21. november 2017 (Regions- og kommunalvalg). Og omvendt kunne kun 50 % svare korrekt på spørgsmål om Folketingets ombudsmands opgave. Også spørgsmålet om årstallet for ophør af samarbejdspolitikken under 2. Verdenskrig viste sig at være svært for prøvedeltagerne i den netop afholdte indfødsretsprøve; her besvarede 53 % spørgsmålet korrekt.