Hvis du ønsker at ansøge om dansk statsborgerskab skal du bestå den såkaldte indfødsretsprøve. Det kan være en god idé at at sætte sig ind i, hvordan denne foregår på forhånd. Dette kan mindske stress før og under prøven og kan skabe lidt mere ro i sjælen, hvis man ved hvordan og hvornår tingene skal ske, til punkt og prikke. De fleste oplever også at det er nemmere at fokusere på prøven, hvilken øger chancerne for at den bestås. 

 

Hvordan er indfødsretsprøven opbygget? 

Den danske indfødsretsprøve handler om Danmark og dansk kultur og tradition. Den indebærer 40 spørgsmål (på skrift), hvor svarmetoden er “multiple choice” – hvilket betyder at du får tre eller fire svarmuligheder, hvoraf kun ét af svarene er korrekt. Der skal sættes et kryds ved det svar, som du mener er rigtigt. Disse spørgsmål laves til hver prøve, det betyder altså at du kan ikke lære svarene fra en tidligere prøve, da spørgsmålene vil være anderledes fra prøve til prøve. 

 

Der er i alt 40 spørgsmål i den danske indfødsretsprøve og for at bestå den skal du have 32 rigtige svar. Fortvivl dog ikke, for 35 af spørgsmålene kan du lære svarene på ved at læse materialet fra det opgivne pensum. De sidste 5 spørgsmål er altid ukendte og vil omhandle nutidige hændelser i Danmark. 

Før prøven

Du kan forberede dig på indfødsretsprøvens spørgsmål ved at læse det opgivne materiale, som danner grundlag for de spørgsmål som du kan komme op i. Dette materiale kan du hente gratis fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside. Der er også andre hjemmesider hvor du kan hente det fra, men det er bedst at hente det fra en autoriseret hjemmeside. Dette materiale kan downloades 3 måneder før selve prøven og det kan stærkt anbefales at læse og studere dette grundigt. Desuden kan du også finde en undervisnings klasse der gennemgår materialet hos landets sprogskoler. 

 

Det er også vigtigt, at du melder dig til prøven i god tid, tilmeldingsfristen er nemlig 2 måneder før selve prøven. Du kan tilmelde dig på diverse sprogskoler i Danmark. Prøvetilmeldig koster 799 kr. 

 

Hvornår afholdes den danske indfødsretsprøve? 

Indfødsretsprøven afholdes kun to gange årligt, én om vinteren og én om sommeren. Prøven foregår hos de danske sprogskoler. Bemærk, at der ikke afholdes sygeprøver, så hvis du er forhindret i at deltage bliver du nødt til at vente et halvt år før den næste prøve. Beløbet skal du betale igen. 

 

Selve prøven

Under selve prøven skal alle deltagere tie stille. Man må ikke snakke med hinanden og det er klart at du heller ikke må have mobiltelefon med derind. Det kan koste en diskvalifikation fra prøven hvis man prøver at tage kontakt til andre under prøven. Du har præcis 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål og når disse er forbi skal du aflevere din besvarelse. Du får ikke svar med det samme om du har bestået, der kan godt gå op til flere uger før du får et svar. 

 

Hvad kan du opnå med en bestået indfødsretsprøve? 

Når du har bestået indfødsretsprøven er du et skridt nærmere i forbindelse med din ansøgning om dansk statsborgerskab. Der er også andre krav som gør sig gældende for at du kan ansøge, for eksempel at bestå en sprogtest, have en ren straffeattest, underskrive en erklæring på troskab og loyalitet til det danske samfund, have en stabil økonomi og så videre. Du kan læse om alle kravene på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside. 

Nu er du blevet klogere på hvad du skal huske på forhånd og hvordan selve indfødsretsprøven foregår. Med denne viden har du forhåbentlig fået mere ro i sjælen og kan starte med at fokusere på at studere lærematerialet til prøven.