Indfødsretsprøven er skriftlig.

Indfødsretsprøven er skriftlig.

Ønsker man at ansøge om dansk indfødsret, er der flere ting, man skal opfylde for at opnå dette. Blandt andet skal man kunne forsørge sig selv. Derudover er der også en prøve, den såkaldte indfødsretsprøve, man skal bestå. Prøven bliver afholdt to gange om året, i juni og i december. For at kunne få lov til at tage prøven, skal man betale 728 kroner.

Prøven er skriftlig. Den består af i alt 40 multiple choice-spørgsmål. 35 af disse spørgsmål angår et pensum, mens de sidste fem spørgsmål omhandler aktuelle ting i Danmark. Det vil altså sige ting, der er sket inden for det seneste halve år. Der er selvfølgelig fem spørgsmål af denne art for at sikre, at ansøgerne også er interesseret i at følge med i det aktuelle Danmark og ikke blot at terpe pensum. Med andre ord er det vigtigt, at man som ansøger har en fortsat interesse for det danske samfund.

Man har 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål, og det kræves, at man svarer rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål for at bestå prøven.

Indfødsretsprøven er en ny prøve i forbindelse med at søge om statsborgerskab. Tidligere kaldte man prøven en statsborgerskabsprøve, men en ny aftale om indfødsret i Danmark har medført denne nye prøve. Den nye prøve forsøger at belyse flere aspekter af det danske samfund i spørgsmålene. F.eks. er der i den nye prøve spørgsmål omkring dansk kultur og historie, og på dette område adskiller den sig fra den gamle statsborgerskabsprøve.