Tirsdag den 24. april er der valg i Grønland, og det helt store tema er løsrivelse fra Danmark.

Grønland er verdens største ø og blev koloniseret af den danske præst Hans Egede. Han kristnede den grønlandske fangerbefolkning og idag er befolkningen lutheransk baseret.

Tidslinien or Grønland ser således ud: 1721-1953: Dansk koloni, 1953-1979: Amts lignende status, 1979: Hjemmestyre, 2009: Selvstyre. Grønland er ikke medlem af EU

Grønland er i dag det man kalder i et parlamentarisk demokrati under Rigsfællesskabet eller Rigsenheden, som er det danske monarki.

Færøerne opnåede ligeledes hjemmestyre i 1948, som Grønland gjorde i 1979.

Begge lande modtager bloktilskud fra Danmark hvilket reelt betyder at de får penge fra Danmark.

I forbindelse med en total løsrivelse fra Danmark, har den danske regering flere gange udtrykt at de gerne frasiger sig retten til Grønland, mod at bloktilskuddet fjernes.

Grønland har på nuværende tidspunkt ikke indtægt nok til at være et velfungerende samfund med skoler, hospital og transport, uden det danske bloktilskud.

Nogle af grundene til den danske regering er interesseret i at beholde Grønland er på grund af øens størrelse og placering i forhold til USA. På Grønland ligger nemlig Thule basen, som er en flyve -og radiostation med en stærk strategisk placering.

Desuden er Grønland rig på naturressourcer som fisk og mineraler.

Det er ikke utænkeligt at du får et spørgsmål om  Grønland til din test i dansk indfødsret, de er stadig en del af Danmark.