Hvis du er ved at læse op til indfødsretsprøven, så er du sikkert allerede bevidst om, at Danmark er medlem af forsvarsalliancen NATO. Dette betyder, at Danmark er med til at fremme demokrati, menneskerettigheder og vestlige retsprincipper rundt omkring i verden. Nu er Danmark så klar til at tage ansvar for træningsmissionen i Irak. Det kan være en god idé at følge med her, hvis du ønsker at forberede dig grundigt til de 5 spørgsmål om nutidige hændelser i Danmark, som er en del af indfødsretsprøven, men som ikke indgår i lærematerialet. 

Som du måske har læst i indfødsretsprøvens læremateriale, så blev NATO blev oprettet i 1949, som et fælles forsvar mod den kommunistiske stormagt i Sovjetunionen. Der er 28 medlemslande, inklusive alle EU lande, undtagen Østrig, Irland, Sverige og Finland. NATO bygger på solidaritet mellem medlemslandene, hvilket betyder at enhver trussel mod et NATO-land vil blive besvaret, da et angreb på et medlemsland ses som et angreb på hele alliancen.

indfødsretsprøven 2020

200 soldater skal udsendes til Irak

NATOs træningsmission i Irak ledes i øjeblikket af Canada. Forsvarsminister Trine Bramsen mener, at dette tiltag ligger i god forlængelse af Danmarks indsats hidtil. I øjeblikket står de 200 danske, udsendte soldater for en træningsindsats på Al Asad luftbasen i Irak, men skal i stedet stå i spidsen for NATO træningsmissionen. Denne mission tæller i alt 500 mand udsendt fra andre NATO-lande, samt partnerlande som Finland, Sverige og Australien. Det kommer til at koste Danmark godt 190 millioner kroner at afløse Canada som leder af træningsmissionen. 

Denne mission går ud på at træne folk på øverste niveau i Irak, bygge kapacitet op, bidrage til stabiliseringen i Irak, samt at hjælpe irakerne med bedre selv at kunne håndtere sikkerhedstrusler fra terrorister. Operationens styrke vil blive udgjort af sikringspersonale, eskortpersonale og transporthelikoptere. Udenrigsminister Jeppe Kofoed siger, at dette samtidig er et tiltag som skal vise at at Danmark er klar til at tage fat og fortsætte kampen mod Islamisk Stat. 

NATO-missionen blev etableret i 2018 hvor Canada siden har stået i spidsen for operationen. Jeppe Kofoed har allerede drøftet ønsket om dansk overtagelse af missionen, men formelt vil tilbuddet blive givet ved et møde i London. Tilbagemeldingerne om Danmarks ønske om at overtage missionen har generelt været positive og det er meningen at Danmark skal tage over indtil midten af år 2020.

Fakta om danske, udsendte soldater 

Danske soldater været udsendt 77.163 gange fra 1991 til 31. december 2018. De fordeler sig således:

Afghanistan: 19.997 udsendelser.

Kosovo: 13.763 udsendelser.

Balkan: 20.254 udsendelser.

Irak og Syrien (alle bidrag angående Irak og kampen mod Islamisk Stat i Syrien): 11.563 udsendelser.

Libyen: 629 udsendelser.

Adenbugten (blandt andet Ocean Shield): 3149 udsendelser.

Syrien (fjernelse af kemiske våben): 738 udsendelser.

Mali: 529 udsendelser.

Libanon: 1496 udsendelser.

Baltikum 900 udsendelser.

Øvrige missioner: 4145 udsendelser.

Andre nyttige fakta for dig, som skal til indfødsretsprøven

Hvis du er ved at læse op til, eller skal til den næste indfødsretsprøve i Danmark, så kan du med fordel sætte dig ind i Danmarks samarbejder i Europa og verden. NATO er blot én af de organisationer, som Danmark er medlem af, men der findes også andet internationalt arbejde, som kan være værd at huske når du er til indfødsretsprøven. Der er blandt andet FN, som står for “De Forenede Nationer”. Dette er en organisation som blev grundlagt kort efter slutningen af Anden Verdenskrig og i dag er medlemstallet på 193 stater. FN’s hovedopgaver omhandler blandt andet fred, sikkerhed, menneskerettigheder, udviklingsaktiviteter samt humanitær indsats. Hvis du gerne vil forberede dig grundigt på dette område før du skal op til indfødsretsprøven, så kan du finde informationer om disse verdensomspændende organisationer i indfødsretsprøvens læremateriale. 

1. Hvilket land er ikke medlem af NATO?
2. Hvornår blev NATO oprettet?
3. Hvor mange soldater skal sendes til træningsmissionen i Irak?
4. Hvilket land leder i øjeblikket træningsmissionen? 
5. Hvad hedder Danmarks udenrigsminister?