Generelt om statsborgerskab

Personer med særlige behov

Som udgangspunkt må du ikke medbringe en hjælper eller hjælpemidler, fx ordbøger, til indfødsretsprøven af 2015. Der vil dog kunne gives tilladelse til brug af hjælpemidler for så vidt muligt at ligestille personer med funktionsnedsættelse med andre prøvedeltagere. Dog må tilladelsen ikke forringe prøvens faglige niveau. Hvis du fx er døv, blind eller ordblind, og […]

Gælder der særlige regler for mig, hvis jeg er nordisk statsborger?

Ja. Statsborgere født i Finland, Norge Sverige eller Island skal afgive en erklæring til statsforvaltningen eller Rigsombudsmanden på Færøerne eller Grønland. Er du mellem 18 og 23 skal du: Have adresse i Danmark på erklæringstidpunktet. Have været boende i Danmark i sammenlangt 10 år. Mindst 5 af disse år skal have været inden for de […]

Gælder der særlige regler for mig, hvis jeg er tidligere dansk statsborger?

Ja. Hvis du er tidligere dansk statsborger, kan du ansøge om at generhverve dit statsborgerskab. Du skal skrive en skriftlig erklæring om, at du ønsker at generhverve dit danske statsborgerskab. Dette skal i Danmark gøres til statsforvaltningen. På Færøerne til Rigsombudsmanden eller til Rigsombudsmanden på Grønland. Du kan generhverve dit danske statsborgerskab, hvis du: Har […]

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu