Hvad indeholder indfødsretsprøven?

Når du gerne vil ansøge om dansk indfødsret, skal du bestå indfødsretsprøven. Den består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene er baseret på historiske begivenheder, kultur og samfund. 5 af spørgsmålene omhandler aktuelle begivenheder. Du har i alt 45 minutter til at tage prøven som alle er multiple-choice. Der må kun vælges én svarmulighed. Du skal have bestået 32 ud af de 40 spørgsmål for at bestå.

Hvornår kan jeg tage indfødsretsprøven?

I juni og december.

Hvornår får jeg svar på min prøve?

Der kan gå mellem 3-4 uger, før du får dit prøveresultat. Hvis du har bestået prøven, hvis prøveafholderen udstede et prøvebevis til dig.

Hvem skal jeg sende min indfødsretsprøve til?

Det er dit ansvar at sende prøvebeviset til Indfødsretskontoret i Integrationsministeriet. Den skal sendes til:

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Holbergsgade 6

1057 København K

Att: Infødsretsprøve

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke består prøven eller jeg bliver syg?

Der er ikke mulighed for at tage en sygeeksamen. Du skal derfor tilmelde dig den næste prøve i enten juni eller december. Du skal derefter betale et nyt gebyr på 768 kr.

Hvis du ikke består prøven skal du også tilmelde dig den næste prøve og betale gebyret på 768 kr. igen.

Hvornår kan jeg senest tilmelde mig prøven?

Du kan senest tilmelde til indfødsretsprøven 5 uger før prøven afholdes.

Hvor skal jeg tilmelde mig indfødsretsprøven?

Du kan tilmelde dig ved at dukke op personligt på den sprogskole, hvor du ønsker at aflægge den. Det er ved tilmeldingen at du betaler gebyret på 768 kr.