Ja. Hvis et barn er fundet i Danmark og det ikke er muligt at finde frem til dens biologiske forældre, så anses barnet automatisk som værende dansk.