Er dit barn født i Danmark fra d. 1. juli 2014 eller senere, opnår hun/han automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faren, moren eller medmoren er dansk. Dette fremgår af indfødsretsloven § 1.