Ja. Statsborgere født i Finland, Norge Sverige eller Island skal afgive en erklæring til statsforvaltningen eller Rigsombudsmanden på Færøerne eller Grønland.

Er du mellem 18 og 23 skal du:

  1. Have adresse i Danmark på erklæringstidpunktet.
  2. Have været boende i Danmark i sammenlangt 10 år. Mindst 5 af disse år skal have været inden for de sidste 6 år.
  3. Være ustraffet og ikke sigtet for en straffelovsovertrædelse.

Er du over 23 år skal du:

  1. Være statsborger i Finland, Norge, Sverige eller Island på anden måde en ved naturalisation.
  2. Have haft bopæl i Danmark de sidste 7 år
  3. Ikke have fået en straf som udmundede i frihedsstraf eller anden straf, som kan sidestilles med denne.