Ja. Hvis du er tidligere dansk statsborger, kan du ansøge om at generhverve dit statsborgerskab. Du skal skrive en skriftlig erklæring om, at du ønsker at generhverve dit danske statsborgerskab. Dette skal i Danmark gøres til statsforvaltningen. På Færøerne til Rigsombudsmanden eller til Rigsombudsmanden på Grønland. Du kan generhverve dit danske statsborgerskab, hvis du:

  1. Har opnået dansk statsborgerskab ved fødslen
  2. Har haft bopæl i Danmark indtil det fyldte 18. år
  3. Har haft bopæl i Danmark de sidste 2 år.