Generelt om statsborgerskab

Hvad giver det danske statsborgerskab mig?

Når du opnår naturalisation igennem statsborgerskabet, er du ligestillet med de danske statsborgere. Dette giver dig mulighed for, at stemme ved valg, samt et nationalitetspas.

Hvor skal jeg sende min ansøgning hen?

Din førstegangsansøgning og anmodning om dansk statsborgerskab skal indgives til Undlændinge, Integrations – og Boligministeriet på adressen: Udlændinge, – Integrations – og Boligministeriet Indfødsretskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Anøger du om dansk statsborgerskab for et adoptivbarn, kan den sendes til statsforvaltningen.

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu