Har du været boende i et nordisk land, generhverver du dit danske statsborgerskab, når du igen bliver statsborger i Danmark og derefter afgiver en skriftlig erklæring til statsforvaltningen eller Rigsombudsmanden på enten Færøerne eller Grønland.