Et dansk statsborgerskab bliver også kaldt indfødsret. Dette ligestiller dig med de danske statsborgere.