Når du opnår naturalisation igennem statsborgerskabet, er du ligestillet med de danske statsborgere. Dette giver dig mulighed for, at stemme ved valg, samt et nationalitetspas.