Din førstegangsansøgning og anmodning om dansk statsborgerskab skal indgives til Undlændinge, Integrations – og Boligministeriet på adressen:

Udlændinge, – Integrations – og Boligministeriet

Indfødsretskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Anøger du om dansk statsborgerskab for et adoptivbarn, kan den sendes til statsforvaltningen.