Som udgangspunkt, så skal du være tildelt tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, samt have bopæl i landet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgningen gælder et adoptivbarn som adopteres før 12 år af en dansk statsborger.