Statsborgerskab ved naturalisation

Indfødsretsprøven

Hvad indeholder indfødsretsprøven? Når du gerne vil ansøge om dansk indfødsret, skal du bestå indfødsretsprøven. Den består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene er baseret på historiske begivenheder, kultur og samfund. 5 af spørgsmålene omhandler aktuelle begivenheder. Du har i alt 45 minutter til at tage […]

Kan jeg se hvilke oplysninger det offentlige har om mig?

Ja. Du har ret til at få såkaldt ”aktindsigt” i alle dokumenter omhandlende dig selv. Udlændinge-, Integrations – og Boligministeriet kan have oplysninger som du ønsker slettede eller blokerede, hvis du mener de er forkerte. Hvis du oplever dette, kan du gøre indsigelse.

Kan jeg få dispensation for reglerne omkring selvforsørgelse?

Ja. Hvis du ikke har kunne forsøge dig selv på grund af en varig funktionsnedsættelse, kan du ved at vedlægge dokumentation fra din læge søge om dispensation. En varig funktionsnedsættelse omhandler varig nedsættelse af fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel karakter. Den lægeerklæring du vedsender skal også indeholde en beskrivelse af sammenhængen mellem dit helbred og […]

Skal jeg kunne forsørge mig selv, for at opnå naturalisation?

Ja. Du skal kunne sørge for dig selv økonomisk, for at få godkendt din ansøgning. Det vil sige, at du ikke må have modtaget offentlig understøttelse indenfor det sidste år forud for din ansøgning. Derudover, må du ikke have modtaget hjælp fra det offentlige i mere end 6 måneder indenfor de sidste 5 år. Dog […]

Hvis der er krav jeg ikke opfylder, kan jeg så søge om dispensation?

Ja. Du kan søge om dispensation for mangelende danskkundskaber og/eller indfødsretsprøve. Du kan få denne dispensation hvis du grundet længerevarende fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, ikke har kunne lære dansk eller ikke har været i stand til, at tage indfødsretsprøven. Hvis du vil søge om denne dispensation, skal du vedlægge dokumentation fra din læge […]

Hvad skal min ansøgning indeholde?

Der er mange informationer som skal indsendes, når du ansøger. Du skal vedlægge: Fødselsattest Kopi af adoptionsbevilling og eventuel anderkendelse fra Ankestyrelsen (kun adoptivbørn) Dokumentation af eventuel forældremyndighed Kopi af ansøgerens eventuelle opholdstilladelse i Danmark Forældrenes eventuelle vielsesattest (ikke adoptivbørn) Kopi af ansøgerens pas (ikke blanke sider) Kopi af den danske forældres nationalitetspas (ikke blanke […]

Skal jeg tale dansk for, at opnå dansk statsborgerskab ved naturalisation?

Ja. Du skal kunne føre en almindelig samtale på dansk, grønlandsk eller færøsk. Dette skal foregå uden hjælpemidler og med en naturlig accent. Dette kan bevises for flere forskellige måder: Hvis du ansøger på vegne af et barn under 12 år, skal der vedlægges en udtalelse fra barnets skole om, at barnets danskkundskaber er i […]

Koster det noget, når jeg ansøger om naturalisation?

Ja. Efter bestået indfødsretsprøve, afleverer du din ansøgning hos politiet. Her betales et gebyr på 1.000 kr. De vil gennemgå dine bilag og dit ansøgningsskema. De vil så sende din ansøgning til Integrationsministeriet. De sender dig en bekræftelse når de har modtaget din ansøgning.

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu