Ja. Hvis du ikke har kunne forsøge dig selv på grund af en varig funktionsnedsættelse, kan du ved at vedlægge dokumentation fra din læge søge om dispensation. En varig funktionsnedsættelse omhandler varig nedsættelse af fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel karakter. Den lægeerklæring du vedsender skal også indeholde en beskrivelse af sammenhængen mellem dit helbred og de ydelser du har modtaget. Har du som mindreårig modtaget offentlig understøttelse på grund af dit helbred, vil din ansøgning om dispensation kunne blive forelagt Folketingets Indfødsretsudvalg. Her vil de beslutte om du kan dispenseres fra selvforsørgelseskravet. Et eksempel på denne form for dispensation kan være, hvis du kom hertil som uledsaget mindreårig flygtning.