Ja. Du kan søge om dispensation for mangelende danskkundskaber og/eller indfødsretsprøve.

Du kan få denne dispensation hvis du grundet længerevarende fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, ikke har kunne lære dansk eller ikke har været i stand til, at tage indfødsretsprøven. Hvis du vil søge om denne dispensation, skal du vedlægge dokumentation fra din læge eller psykiater. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du søger om dispensation grundet psykisk funktionsnedsættelse eller psykisk lidelse, så skal udtalelsen være lavet af en speciallæge i psykiatri eller anden lægefaglig baggrund, som er baseret på en tidligere psykiatrisk udredning.