Ja. Du skal kunne føre en almindelig samtale på dansk, grønlandsk eller færøsk. Dette skal foregå uden hjælpemidler og med en naturlig accent. Dette kan bevises for flere forskellige måder:

  1. Hvis du ansøger på vegne af et barn under 12 år, skal der vedlægges en udtalelse fra barnets skole om, at barnets danskkundskaber er i orden. Derudover skal skolen også udtale sig om hvorvidt barnet har et kendskab til danske samfundsforhold, den danske kultur og historie som er på niveau med barnets jævnaldrende.
  2. Er du over 12 år, skal der vedlægges et afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse. Har du ikke bestået folkeskolens afgangsprøve, gælder samme regler som for børn under 12 år. Der skal altså også vedlægges en udtalelse fra skole eller tilsvarende institution, som indeholder ovenstående informationer.