Vores database af spørgsmål bliver konstant redigeret. Lige nu tilbyder vi over 2000 spørgsmål. Vi gennemgår ofte spørgsmålene og den feedback vi får på dem. Når du øver på et spørgsmål, har du muligheden for at stemme det som ”for svært” eller reportere det hvis du mener det indeholder en fejl eller er uklart. Vi gennemgår denne feedback og redigere vores spørgsmål derefter. Omtrent 30-40 spørgsmål er altid dedikeret til aktuelle begivenheder. Disse spørgsmål bliver erstattet for hver prøve. De bliver dog først tilføjet til databasen to uger før den endelige prøve så vær sikker på at de seneste begivenheder også er inkluderet.