Selvom du har købt en SuperPakke med ubegrænset adgang, er den kun gældende for den specifikke prøve. Da din licens giver dig ubegrænset adgang, kan du stadig få adgang til det træningsprogram. Det er et helt andet produkt. Hvis du dog købte en trænings pakke til indfødsretsprøven mellem 2009 og 2014, kan du stadig bruge dit login, da dette stort set er den samme prøve, med få mindre ændringer.

Den eneste undtagelse er kunder som købte en Statsborgerskabsprøve træningspakken EFTER den sidste Statsborgerskabsprøve, altså efter december 2015 og før lanceringen af vores nye indfødsretsprøve træningspakke den 1. april 2016. Hvis dette er tilfældet, kontakt os og vi vil erstatte dit adgangs link helt gratis.