Indfødsretsprøven: den 28. november 2018

 3%
1. Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?
2. Hvad hedder Kronprins Frederiks søn, der blev født i 2005, og som er den næste efter Kronprins Frederik i arvefølgen til den danske trone?
3. Hvor mange af medlemmerne af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?
4. Hvornår fik industrien større økonomisk betydning for Danmark end landbruget?
5. Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 for jordskredsvalget?
6. Hvor gamle skal børn mindst være, før de må arbejde uden for hjemmet?
7. Hvem repræsenterer DA, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked?
8. Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?
9. Hvem har automatisk forældremyndigheden over et ægtepars fælles børn?
10. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?
11. Kan man som almindelig borger i Danmark overvære møder i Folketingssalen?
12. Hvilken af følgende befolkningsgrupper repræsenterede partiet Venstre i særlig høj grad, da partiet blev dannet i 1870?
13. Hvad hedder den nordiske organisation, der varetager samarbejdet mellem de nordiske landes parlamenter?
14. Hvad hedder Johannes V. Jensens historiske roman om Christian 2. i 1500-tallets Danmark?
15. Hvornår levede den danske filosof Søren Kierkegaard?
16. Hvilken af følgende personer er en kendt dansk billedhugger?
17. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1953?
18. Hvilken dansk videnskabsmand fik i 1922 Nobelprisen i fysik for en model for atomers opbygning?
19. Hvad skete der med de fleste danske jøder under 2. Verdenskrig?
20. Hvor mange indbyggere er der i Danmark?
21. Fra hvilken af følgende dele af verden modtog Danmark i 1990’erne flest flygtninge?
22. Hvad var en markant mærkesag for græsrodsbevægelser i 1970’erne?
23. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
24. Over hvilket farvand blev der først indviet en bro?
25. I hvilken bygning har Folketinget til huse?
26. Hvornår blev Danmark medlem af forsvarsalliancen NATO?
27. Hvornår blev Dansk Folkeparti dannet?
28. Hvilken vigtig begivenhed fandt sted i Danmark i 1864?
29. Hvilke tre instanser skal magten ifølge grundloven være fordelt mellem?
30. Hvem kan være medlem af et folketingsudvalg?
31. Hvor stor en andel af danske lønmodtagere er medlem af en faglig organisation?
32. Hvem kan udskrive valg til Folketinget midt i en valgperiode?
33. Kan statsministeren udpege en minister, der ikke er medlem af Folketinget?
34. Hvilket af følgende områder har kommunerne normalt ansvaret for?
35. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark medlem af i 1945?
36. Hvilken kendt dansk sanger døde i september 2018?
37. Hvilket parti er Uffe Elbæk formand for?
38. Hvilket af følgende partier er en del af regeringen?
39. Hvilken præsident aflagde statsbesøg i Danmark i august 2018?
40. Hvilken dansk bank er blevet undersøgt i en sag om hvidvask?

 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu