Indfødsretsprøven: den 6. juni 2019

 3%
1. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?
A.
B.
C.
2. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?
A.
B.
C.
3. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?
A.
B.
4. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?
A.
B.
5. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?
A.
B.
C.
6. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?
A.
B.
C.
7. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?
A.
B.
8. Hvor mange regioner er der i Danmark?
A.
B.
C.
9. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?
A.
B.
C.
10. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?
A.
B.
C.
11. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?
A.
B.
C.
12. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?
A.
B.
C.
13. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?
A.
B.
C.
14. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?
A.
B.
C.
15. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?
A.
B.
16. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?
A.
B.
17. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?
A.
B.
C.
18. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?
A.
B.
C.
19. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?
A.
B.
C.
20. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?
A.
B.
C.
21. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
A.
B.
C.
22. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?
A.
B.
C.
23. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?
A.
B.
C.
24. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?
A.
B.
C.
25. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?
A.
B.
C.
26. Hvad er NATO?
A.
B.
C.
27. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?
A.
B.
C.
28. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?
A.
B.
C.
29. Hvornår opstod Den Kolde Krig?
A.
B.
C.
30. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?
A.
B.
C.
31. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?
A.
B.
C.
32. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?
A.
B.
C.
33. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?
A.
B.
C.
34. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?
A.
B.
C.
35. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?
A.
B.
C.
36. Hvad hedder det parti, der blev opstillingsberettiget til Folketinget i februar 2019?
A.
B.
C.
37. Hvilket af følgende partier var opstillingsberettigede til folketingsvalget 5. juni 2019?
A.
B.
C.
38. I hvilken sportsgren blev Danmark verdensmester i januar 2019?
A.
B.
C.
39. I hvilket land var dronningen og kronprinsen på statsbesøg i marts 2019?
A.
B.
C.
40. Hvilken dansk film havde premiere i foråret 2019?
A.
B.
C.

 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu