Indfødsretsprøven – den 3. juni 2020

 
1. Må en dommer bære religiøse symboler i en retssal i Danmark?
A.
B.
2. Hvor gammel skal man ifølge dansk lov være for at blive gift uden nogen særlig tilladelse?
A.
B.
C.
3. Hvor længe kan politiet tilbageholde en anholdt person, der har lovligt ophold i Danmark, før personen skal stilles for en dommer?
A.
B.
C.
4. Hvad har regionerne ansvaret for at drive?
A.
B.
C.
5. Hvornår blev grundloven sidst ændret?
A.
B.
C.
6. Hvilket land kom mange af landbrugets sæsonarbejdere fra i slutningen af 1800-tallet?
A.
B.
C.
7. Kan alle under normale omstændigheder overvære møder i folketingssalen?
A.
B.
8. Hvilken instans har som sin primære opgave at kontrollere, om der er sket forsømmelser eller fejl i offentlige myndigheders sagsbehandling?
A.
B.
C.
9. Hvad hedder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys ældste søn?
A.
B.
C.
10. Hvilket af følgende politiske partier er ældst?
A.
B.
C.
11. Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 for jordskredsvalget?
A.
B.
C.
12. Hvem kan være medlem af et udvalg i Folketinget?
A.
B.
13. Hvilken dansk forfatter fik i 1944 Nobelprisen i litteratur?
A.
B.
C.
14. Hvilken dansk videnskabsmand er kendt for opdagelsen af elektromagnetismen?
A.
B.
C.
15. Hvilket parti var Poul Nyrup Rasmussen formand for, da han blev statsminister i 1993?
A.
B.
C.
16. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
A.
B.
C.
17. Hvem er den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt fordelt mellem?
A.
B.
C.
18. Hvem kan uafhængigt af andre udskrive folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?
A.
B.
19. Hvem er aftaleparter, når der skal indgås overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold på det private arbejdsmarked?
A.
B.
C.
20. Hvor stor en andel af vælgerne stemmer normalt ved valg til Folketinget?
A.
B.
C.
21. Hvilket af følgende landområder mistede Danmark til Sverige i midten af 1600-tallet?
A.
B.
C.
22. I hvilket år blev motorvejsforbindelsen over Storebælt indviet?
A.
B.
C.
23. Hvilket område har kommunerne ansvaret for at drive?
A.
B.
C.
24. Hvilket parti stemte landmænd typisk på i midten af 1900-tallet?
A.
B.
C.
25. Hvilken arkitekt har sammen med Erik Møller tegnet rådhuset i Aarhus?
A.
B.
C.
26. Hvilket af følgende områder stillede en del unge sig kritisk over for i 1960’erne?
A.
B.
C.
27. Hvilket af følgende slotte er en af Dronning Margrethes residenser udenfor København?
A.
B.
C.
28. Hvad stemte et flertal af de danske vælgere ja til ved en folkeafstemning i 1972?
A.
B.
C.
29. Hvad er C.W. Eckersberg kendt for?
A.
B.
C.
30. Hvilken gruppe unge var der flest af på højskolerne i 1800-tallet?
A.
B.
C.
31. Hvilket af følgende temaer havde stor politisk opmærksomhed i 1990’erne?
A.
B.
C.
32. Hvornår levede filosoffen Søren Kierkegaard?
A.
B.
C.
33. Hvor stor en del af de beskæftigede arbejder i den offentlige sektor?
A.
B.
34. Hvilken af følgende øgrupper er en del af det danske rigsfællesskab?
A.
B.
C.
35. Hvem skrev omkring år 1900 romanen Lykke-Per?
A.
B.
C.
36. Hvilket forbud blev i forbindelse med COVID-19-krisen indført i Danmark i marts 2020?
A.
B.
C.
37. Hvilken verdenskendt dansk tennisspiller sluttede sin tenniskarriere i januar 2020?
A.
B.
C.
38. Hvilket politisk parti er i regering?
A.
B.
C.
39. Hvor gammel blev Dronning Margrethe den 16. april 2020?
A.
B.
C.
40. Hvilken historisk begivenhed har 100 års jubilæum i 2020?
A.
B.
C.

 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu