7. juni 2016

1. Deltager monarken ved Folketingets åbning?
A.
B.

Question 1 of 40

2. Hvem har forældremyndigheden over et barn, når forældrene er gift med hinanden?
A.
B.
C.

Question 2 of 40

3. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 965?
A.
B.
C.

Question 3 of 40

4. Hvilken videnskab fik stigende magt i Oplysningstiden?
A.
B.
C.

Question 4 of 40

5. Med Jyske Lov gjorde man op med den tidligere tradition for blodhævn, hvor slægter hævnede sig på hinanden. Hvornår stammer loven fra?
A.
B.
C.

Question 5 of 40

6. Skal man ved religionsdyrkelse respektere de øvrige regler, der gælder i samfundet?
A.
B.

Question 6 of 40

7. I hvilket stjernebillede opdagede Tycho Brahe en ny stjerne?
A.
B.
C.

Question 7 of 40

8. Fik kvinder stemmeret, da grundloven blev indført i 1849?
A.
B.

Question 8 of 40

9. Skal der være tilslutning fra både Folketinget og befolkningen, hvis grundloven skal ændres?
A.
B.

Question 9 of 40

10. Danmarks befolkning var fra Middelalderen opdelt i fire klasser, der blev kaldt for stænder. Hvilke fire stænder var der tale om?
A.
B.
C.

Question 10 of 40

11. I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier et forlig, der skulle sikre de økonomiske og sociale forhold. Hvad kaldes forliget?
A.
B.
C.

Question 11 of 40

12. Hvad hedder den ordbog, som Dansk Sprognævn udarbejder?
A.
B.
C.

Question 12 of 40

13. Hvornår under 2. verdenskrig blev Danmark besat af tyske tropper?
A.
B.
C.

Question 13 of 40

14. Hvornår blev folkeviserne nedskrevet?
A.
B.
C.

Question 14 of 40

15. Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at man er medlem af Folketinget?
A.
B.

Question 15 of 40

16. Under Københavns Bombardement erobrede englænderne den danske flåde. Hvilket år fandt Københavns Bombardement sted?
A.
B.
C.

Question 16 of 40

17. Hvordan opnår man ifølge protestantismen frelse?
A.
B.
C.

Question 17 of 40

18. Er Folketingets Ombudsmand uafhængig i sit arbejde?
A.
B.

Question 18 of 40

19. Domstolene har den dømmende magt. Hvad indebærer det?
A.
B.
C.

Question 19 of 40

20. Hvor mange kommuner er der i Danmark?
A.
B.
C.

Question 20 of 40

21. Hvornår levede komponisten Carl Nielsen?
A.
B.
C.

Question 21 of 40

22. Hvilken rolle har Rådet for Den Europæiske Union?
A.
B.
C.

Question 22 of 40

23. I årene 1657-1660 var Danmark i krig med Sverige. Hvilke konsekvenser fik det for Danmark i 1658?
A.
B.
C.

Question 23 of 40

24. Har Danmark medlemmer i Europa-Parlamentet?
A.
B.

Question 24 of 40

25. Hvad er en overenskomst?
A.
B.

Question 25 of 40

26. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet i 1834?
A.
B.
C.

Question 26 of 40

27. Hvornår overgik det danske monarki fra valgkongedømme til arvekongedømme?
A.
B.
C.

Question 27 of 40

28. Hvornår blev Nordslesvig (også kaldet Sønderjylland) genforenet med Danmark?
A.
B.
C.

Question 28 of 40

29. Hvad handler balletten Sylfiden om?
A.
B.
C.

Question 29 of 40

30. Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?
A.
B.
C.

Question 30 of 40

31. Enevælden havde en særlig betydning for den danske statsadministration. Hvilken?
A.
B.
C.

Question 31 of 40

32. Hvem har valgret til Folketinget?
A.
B.
C.

Question 32 of 40

33. Hvornår havde den første film om Olsen-banden premiere?
A.
B.
C.

Question 33 of 40

34. Påskeæg har rødder i et gammelt symbol. Hvilket?
A.
B.
C.

Question 34 of 40

35. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
A.
B.
C.

Question 35 of 40

36. Hvornår indførte Danmark paskontrol ved grænsen til Tyskland?
A.
B.
C.

Question 36 of 40

37. I maj 2016 blev konferencen Women Deliver afholdt i København. Hvem er protektor for konferencen?
A.
B.
C.

Question 37 of 40

38. Hvilken tidligere dansk statsminister døde i en høj alder i marts 2016?
A.
B.
C.

Question 38 of 40

39. Hvilken nordamerikansk statsleder besøgte Danmark i april 2016?
A.
B.
C.

Question 39 of 40

40. Hvilken dansk restaurant fik sin tredje Michelinstjerne i februar 2016?
A.
B.
C.

Question 40 of 40


 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu