Test dig selv – er du klog nok til indfødsret-testen i 2019?

Indfødsret-testen er noget, der skal bestås for at kunne blive dansker i Danmark i 2019. For at kunne tage prøven, skal man øve sig. Det kan man blandt andet gøre ved at tage testen fra sidste år. Mange af de spørgsmål, som blev stillet sidste år, kommer til at minde meget om dem fra indfødsret-testen in 2019.

For at  bestå prøven, skal der terpes 140 siders læremateriale. Hvis du læser grundigt op til eksamen, kan du forhåbentligt svare på de 40 spørgsmål korrekt, som stilles under indfødsret-testen 2019. Emnerne handler om historie, kultur og aktuelle emner.

Du har bestået indfødsret-testen 2019 – er du nu dansker?

En bestået indfødsret-test i 2019 er naturligvis ikke lig med dansk statsborgerskab. Du skal herudover også bestå en danskprøve, som blandt andet bliver sværere og sværere år efter år.

Udover beståelsen af danskprøven, skal du også være selvforsørgende, have permanent opholdstilladelse, ingen straf på din straffeattest, være gældfri, og endelig skal du skrive under på en erklæring om, at du lover troskab over for Danmark.

Hvornår afholdes indfødsret-testen 2019?

Indfødsret-testen afholdes to gange årligt, normalt i juni og i december måned. Da den kun tilbydes to gange om året, og da den koster omkring 800 kr., er det vigtigt at læse op til testen for at undgå at betale dobbelt så meget.

Hvad skal der til for at tage testen?

For at kunne tage indfødsret-testen i 2019, skal du bevise legitimation med et foto af dig selv udstedt af en dansk offentligt myndighed. Du kan tilmelde dig online eller telefonisk. For yderlige oplysninger, burde du kontakte borgerservice.dk eller din kommune.

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu