Indfødsretsprøven – den 25. november 2020

 
1. Hvornår blev Danmarks Riges Grundlov indført?
A.
B.
C.
2. Kan statsministeren udpege en minister, der ikke er medlem af Folketinget?
A.
B.
3. Hvilken rettighed er sikret i grundloven?
A.
B.
C.
4. Hvem har den dømmende magt?
A.
B.
C.
5. Kan man være statsminister i mere end to valgperioder?
A.
B.
6. Kan en regering bestå af et eller flere partier, der ikke tilsammen har flertal i Folketinget?
A.
B.
7. Hvilken konge fik skrevet på den ene af Jellingstenene, at han gjorde danskerne (danerne) kristne?
A.
B.
C.
8. Hvornår opstod andelsbevægelsen i Danmark med oprettelsen af de første brugsforeninger og andelsmejerier?
A.
B.
C.
9. Ved hvilken grundlovsændring fik kvinder valgret til Folketinget?
A.
B.
C.
10. Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister?
A.
B.
C.
11. Hvor mange kommuner er der i Danmark?
A.
B.
C.
12. Hvilket af følgende områder har kommunerne ansvaret for driften af?
A.
B.
C.
13. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?
A.
B.
C.
14. Hvornår blev regionerne oprettet?
A.
B.
C.
15. Hvornår fik Danmark sin første socialdemokratiske statsminister?
A.
B.
C.
16. Hvad arbejdede rødstrømpebevægelsen blandt andet for?
A.
B.
C.
17. Hvilken gruppe borgere blev i tusindtal hjulpet med at flygte fra Danmark til Sverige i oktober 1943?
A.
B.
C.
18. Hvem skrev i 1950’erne romanen Den kroniske uskyld?
A.
B.
C.
19. Hvornår blev der indført fri abort?
A.
B.
C.
20. Har et homoseksuelt par ret til at indgå ægteskab?
A.
B.
21. Hvem har som udgangspunkt forældremyndigheden, når en mor og far, der bor sammen, har et fælles barn?
A.
B.
C.
22. Hvilken mærkedag fejres den 5. juni?
A.
B.
C.
23. Hvilke tre lande dannede Kalmarunionen i 1397?
A.
B.
C.
24. Hvilken international organisation blev Danmark medlem af i 1945?
A.
B.
C.
25. Hvornår trådte loven om hjemmestyre i Grønland i kraft?
A.
B.
C.
26. I hvilket årti ophørte Danmarks Radios monopol og dermed eneretten til at sende dansk tv?
A.
B.
C.
27. Hvilken bevægelse fik Grundtvig i særlig grad betydning for i 1800-tallet?
A.
B.
C.
28. Hvad hedder Danmarks nationalsang med tekst af Adam Oehlenschläger?
A.
B.
C.
29. Hvem modtog i 1922 Nobelprisen i fysik?
A.
B.
C.
30. Hvornår blev det ved en folkeafstemning i Island besluttet at oprette en selvstændig republik uafhængig af Danmark?
A.
B.
C.
31. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?
A.
B.
C.
32. Hvilket af følgende politiske partier er ældst?
A.
B.
C.
33. Hvad er Karen Blixen kendt for?
A.
B.
C.
34. I hvilket år blev Øresundsbroen åbnet?
A.
B.
C.
35. Hvilket af følgende partier stemte arbejdere typisk på i midten af 1900-tallet?
A.
B.
C.
36. Hvilket ministerium udsteder de officielle rejsevejledninger i forbindelse med COVID-19?
A.
B.
C.
37. Hvad hedder Radikale Venstres politiske leder?
A.
B.
C.
38. Hvilken meget omtalt aftale indgik regeringen med en række partier i efteråret 2020?
A.
B.
C.
39. Hvilket af følgende emner satte tv-vært Sofie Linde fokus på i et tv-show i august 2020?
A.
B.
C.
40. Hvilken af følgende borgmestre gik af i oktober 2020?
A.
B.
C.

 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu