Indfødsretsprøven – den 2. juni 2021

 
1. Hvilket land var Danmark i union med indtil 1814?
A.
B.
C.
2. Hvilket år ophørte den danske regerings samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig?
A.
B.
C.
3. Hvilket parti var Poul Schlüter formand for, da han var statsminister i perioden 1982-1993?
A.
B.
C.
4. Hvordan fejrer man traditionelt sankthans i Danmark?
A.
B.
C.
5. Er det et krav, at man som dansk statsborger skal være medlem af folkekirken?
A.
B.
6. Hvem vedtager et lovforslag?
A.
B.
7. Hvor ofte afholdes der kommunalvalg?
A.
B.
C.
8. Hvilken historisk begivenhed fandt sted i 1864?
A.
B.
C.
9. Kan et ægtepar ifølge dansk lov blive skilt, selvom den ene part ikke ønsker det?
A.
B.
10. Inden for hvilket område fik Niels Bohr Nobelprisen i 1922?
A.
B.
C.
11. Hvor stor en del af Danmark er i dag opdyrket landbrugsland?
A.
B.
C.
12. På hvilken af følgende mærkedage holder dronningen hvert år en tale til hele rigsfællesskabet?
A.
B.
C.
13. Kan regeringen bestemme, hvordan en dommer skal dømme i en konkret retssag?
A.
B.
14. Hvornår blev den første lov om folkepension vedtaget?
A.
B.
C.
15. Hvilken af følgende personer gav i 1800-tallet inspiration til oprettelsen af folkehøjskoler?
A.
B.
C.
16. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne i 1800-tallet slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?
A.
B.
C.
17. Hvor stor en del af de samlede offentlige udgifter går til indkomstoverførsler?
A.
B.
C.
18. Hvilken af følgende befolkningsgrupper fik partiet Venstre flest stemmer fra i slutningen af 1800-tallet?
A.
B.
C.
19. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?
A.
B.
C.
20. Ved hvilken grundlovsændring fik kvinder valgret til Folketinget?
A.
B.
C.
21. Hvornår fik personer af samme køn ret til at indgå ægteskab?
A.
B.
C.
22. Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danorum, der indeholder fortællinger om Danmarks historie og nordisk mytologi?
A.
B.
C.
23. Hvem repræsenterer DA, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked?
A.
B.
C.
24. Hvor gamle er kvinder i gennemsnit i Danmark, når de føder deres første barn?
A.
B.
C.
25. Hvor mange procent af stemmerne ved et folketingsvalg skal et parti normalt have for at komme i Folketinget?
A.
B.
C.
26. Hvilken type regering har været mest almindelig i Danmark siden 2. Verdenskrig?
A.
B.
27. Hvilken befolkningsgruppe fik begrænset deres rettigheder med indførelsen af stavnsbåndet i 1733?
A.
B.
C.
28. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?
A.
B.
C.
29. Hvilket politisk parti opstod i 1870’erne som en del af arbejderbevægelsen?
A.
B.
C.
30. Hvornår blev Grønlands hjemmestyreordning indført?
A.
B.
C.
31. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972?
A.
B.
C.
32. Hvornår ophørte Den Kolde Krig?
A.
B.
C.
33. Hvem skal betale kirkeskat?
A.
B.
34. Hvilke problemer i samfundet skulle Kanslergadeforliget fra 1933 især løse?
A.
B.
C.
35. Hvornår gjorde en større gruppe af unge oprør mod samfundets traditionelle normer, så det fx blev mere accepteret at få børn uden at være gift?
A.
B.
C.
36. Hvad omhandler Folketingets tiltale i rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg blandt andet?
A.
B.
C.
37. Hvilken begivenhed blev markeret den 5. april 2021?
A.
B.
C.
38. Hvilken begivenhed fandt sted den 15. maj 2021?
A.
B.
C.
39. Hvilken dansk film vandt i april 2021 en Oscar for bedste internationale film?
A.
B.
C.
40. Hvad har protestgruppen Men in Black flere gange demonstreret imod?
A.
B.
C.

 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu