Hvis du søger om at få dansk indfødsret skal du bevise at du har en vis viden om det danske samfund, dansk kultur og historie. Det sker ved at du fremlægger et bevis for en særlig statsborgerskabsprøve. Derudover skal du opfylde de andre betingelser for at være berettiget til at få dansk statsborgerskab, herunder kravet om at være selvforsørgende. Til statsborgerskabsprøven stilles der i alt 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af de 40 spørgsmål er taget ud fra lærematerialet ‘Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015.” Derudover bliver der, i indfødsretsprøven, stillet fem spørgsmål om aktuelle samfundsforhold.