Den danske indfødsretsprøve er lige om hjørnet… Står du som så mange andre mennesker, og skal op til den kommende danske indfødsretsprøve? Så er du helt sikkert igang med diverse forberedelser til den kommende danske indfødsretsprøve. Under forberedelserne til den kommende danske indfødsretsprøve, er det svært ikke at følge med i nyhederne… For meget af den kommende danske indfødsretsprøve er jo baseret på nyheder om og i Danmark. Så har du hørt de seneste nyheder?

Byen der forsvandt


Midt i Tisvilde Hegn ligger en tilsandet landsby. Eller det vil sige, der lå en landsby. Nu ligger den tilsandede landsby nemlig godt en meter under jordens overflade.

Alle de mennesker der har besøgt Tisvilde Hegn, ved alle godt at det er et usædvanligt sted.

Nok er floraen ikke er som de andre mere frodige skove i Nordsjælland, men kridter du skoene og bevæger dig ind midt i det statsejede naturområde lige mellem Tisvilde og Liseleje, finder du en isgrøn lysning der i sandhed gemmer på en meget dragende og virkelig særlig historie.

Vil du have forhistorien med, skal du først besøge en bakketop for enden af alleen i Tibirke… Der står nemlig noget helt særligt på Sandflugtsmonumentet med en indskrift af præsten i Helsinge Jørgen Friis fra år 1738.

Der står følgende: 

Her saa det ilde ud for nogle Tider siden, med Sand var alting skjult og Faren var ei liden.

Sandbjerge voxte op fløy frem, når Vinden kom dref såå mangen een fra Huus og Eiendom.” 

 

I lysningen vil du støde på udgravninger af landsbyen Torup, der blev begravet af sand under den store sandflugt fra 1500-tallet og frem til cirka år 1730. Tilbage dengang var der ingen skov, jorden blev i stedet dyrket og kreaturer græssede på engene, men alt dette ændrede tidens storme på…

De satte gang i kæmpestore vandrende sandklitter, der over årene ikke blot begravede byen Torup, men også naboen med øst, byen Tibirke, og egnen blev langsomt forvandlet til en ørken på over 20 km2.

Nye planer for Nordsjællands Pompeji

 

Det er i Danmark meget sjældent, at det er muligt at finde velbevarede renæssancegårde og tilbage i 1960erne og i år 1992 blev kun en enkelt gård med hovedhus, lade og stald undersøgt, mens der i år 2014 blev afdækket endnu et hovedhus tilhørende en anden gård… Dog er der altså i alt mere end ti gårde fra Torup gemt under en halv til en hel meter sand…

Ovenstående kan dog snart ændres. For tilbage i december sendte bestyrelsen for den selvstændige statslige fond, Nationalpark Kongernes Nordsjælland nemlig sit forslag til en plan for de næste seks års arbejde i offentlig høring til og med 4. marts, og her blev Torup nævnt som et af projekterne.

Som der står i forslaget, kan projektet være med til at medfinansiere 3-5 arkæologiske undersøgelser af nedlagte bebyggelser i skovene, eksempelvis den tilsandede landsby Torup i Tisvilde Hegn.

Så skal du op til den kommende indfødsretsprøve, og havde du stadig ikke hørt nyhederne om ovenstående – så er det en historie som er værd at fordybe sig i.