Den officielle manual, LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN  – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie,  er delt ind i 4 kapitler. Når du bruger denne funktion, kan du læse et kapitel først og derefter øve dig på spørgsmål der baseret eksklusivt på det kapitel. Nogen folk foretrækker denne metode.