Ja. Er du udenlandsk statsborger, skal du have været i landet i mindst 9 sammenhængende år forud for din ansøgning. Der er dog undtagelser for denne regel. Grundet det der kaldes cirkulæreskrivelsens §§ 5-13, kan der laves undtagelser hvis du har foretaget kortere ophold udenfor landet skyldes f.eks. uddannelse og ferie. Er du nordisk statsborger skal du have haft ophold i Danmark i mindst to år. Er du gift med en dansk statsborger er reglerne lidt lempeligere.