Loven har nogle undtagelser. Du burde dog at tage kontakt til UIBM (Udlaendinge-integrations- og Boligministeriet) og forklare din situation, for at få et klart svar på dit spørgsmål.