I den seneste borgerskabstest (27 november 2019), var 29 ud af 40 spørgsmål, ”genbrugte” fra forrige tests, 6 var nye, og 5 var, som altid, baseret aktuelle begivenheder. Dette betyder, at 72,5% af alle spørgsmål i den seneste test kan findes i vores Træningsfase 1.

Vi kan selvfølgelig ikke være sikker på, at den nye test vil have samme procentdel af gentagne spørgsmål. Dog har det historisk set, altid være en høj forekomst (50% i gennemsnit)

Derfor vil vi på det højeste anbefale at starte din træning med Træningsfase 1, og gennemføre den 100% før du går videre til Træningsfase 2.

Husk at du skal have 32 korrekte svar for at bestå.

Hvis du studerer spørgsmålene fra forrige tests, kan du være rimelig sikker på at dække over de 32 spørgsmål. Det ville stadig ikke være nok til at bestå testen, men da 5 spørgsmål altid er baseret på nyheder, burde du kunne svare på disse uden problemer, hvis du følger dansk politik og kultur.

I vores e-bog, vil du se den seneste borgerskabstest (den officielle version, som er udleveret til deltagerne), med vores kommentarer påført.

Grøn ramme om spørgsmålet betyder ”gentaget spørgsmål”. Nogle gange er spørgsmålet formuleret en smule anderledes. Du vil kunne se alle tidligere forekomster af dette spørgsmål fra tidligere tests. For eksempel spørgsmål 18:

Skal en minister være medlem af Folketinget?

Forekom i samme form i syv (!) indfødsretsprøver siden 2009.

Vi anser ”gentagne” spørgsmål, ikke kun spørgsmål som forekom nøjagtig som de blev spurgt tidligere, men også hvis de blev stillet i ”omvendt” format. For eksempel spørgsmål 13:

Hvem af følgende personer er en kendt balletkoreograf fra 1800-tallet? 

Er ikke forekommet før, men spørgsmålet:

Hvad var August Bournonville kendt for?  forekom I 2017.

Det samme er gældende ved spørgsmål 3:

Hvornår blev der indført en skolereform med 7 års skolepligt? 

I 2017 var et spørgsmål:

I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

I bund og grund anser vi ”gentaget” spørgsmål som spørgsmål du SKAL VÆRE I STAND TIL AT BESVARE, hvis du BLOT har studeret de forrige spørgsmål.

Kun i ET tilfælde valgte vi at klassificere et spørgsmål, som teknisk set kunne blive besvaret på basis af forrige spørgsmål, som et ”nyt” spørgsmål, og det er spørgsmål nr. 10.

Hvilket af følgende politiske partier er det nyeste?

For at besvare dette spørgsmål uden at læse brugervejledningen, må du være i stand til at huske TRE tidligere spørgsmål, som referer til grundlæggelsåret af disse tre partier:

Hvornår blev Dansk Folkeparti dannet?   (2018)

Hvilket politisk parti blev dannet i 1959 (…) ?   (2011) 

Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?  (2019)

Ud fra disse spørgsmål, eller rettere, fra svarene på disse spørgsmål, kan du logisk set lande på det rigtige svar til spørgsmål 10. Dog, da dette er en smule besværligt, valgte vi at klassificere dette som et ”nyt spørgsmål”.

Spørgsmål, som ikke er forekommet før, er i røde rammer. Spørgsmål fra ”aktuelle begivenheder” er i blå rammer. Nogle af dem er også gentaget på deres måde f.eks. spørgsmålet: ”Hvem er statsminister i Danmark?” er klart et gentaget spørgsmål, men du vil selvfølgelig ikke vide svaret baseret på tidligere tests.