Indfødsretsprøven: den 7.juni 2017

 

Spørgsmål 1 af 40

1.

Må en dommer bære symboler, der viser hans eller hendes religiøse eller politiske overbevisning?

A.  
B.  

Spørgsmål 1 af 40

Spørgsmål 2 af 40

2.

I 1870’erne opstod der en arbejderbevægelse i Danmark. Hvilket parti organiserede arbejderne i denne bevægelse sig i?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 2 af 40

Spørgsmål 3 af 40

3.

I 1970’erne kom der mange gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de fleste af dem fra?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 3 af 40

Spørgsmål 4 af 40

4.
Hvilken forfatter har blandt andet skrevet Lykke-Per?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 4 af 40

Spørgsmål 5 af 40

5.
I 1800-tallet blev der grundlagt en bevægelse, hvor bønder slog sig sammen om blandt andet at oprette mejerier og brugsforeninger. Hvilken bevægelse?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 5 af 40

Spørgsmål 6 af 40

6.
Hvornår ophørte unionen mellem Danmark og Norge?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 6 af 40

Spørgsmål 7 af 40

7.
Hvilken dansk forfatter har skrevet Den Afrikanske Farm, der udkom i 1937?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 7 af 40

Spørgsmål 8 af 40

8.
Hvilken dansk fysiker modtog i 1922 Nobelprisen i fysik?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 8 af 40

Spørgsmål 9 af 40

9.
Hvem vedtager lovforslag?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 9 af 40

Spørgsmål 10 af 40

10.
I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 10 af 40

Spørgsmål 11 af 40

11.
I 2002 besluttede Folketinget, at danske soldater skulle deltage i en international indsats. Hvor henne?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 11 af 40

Spørgsmål 12 af 40

12.
Hvilken dansk komponist er kendt i hele verden for blandt andet sine operaer?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 12 af 40

Spørgsmål 13 af 40

13.
Hvilken international organisation har et folkevalgt parlament, hvor Danmark har 13 medlemmer?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 13 af 40

Spørgsmål 14 af 40

14.
Hvem har den dømmende magt?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 14 af 40

Spørgsmål 15 af 40

15.
Hvornår besluttede Folketinget, at man ikke ville have atomkraft i Danmark?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 15 af 40

Spørgsmål 16 af 40

16.
Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder digtet?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 16 af 40

Spørgsmål 17 af 40

17.
Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 17 af 40

Spørgsmål 18 af 40

18.
Hvilken avis udkom første gang den 3. januar 1749?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 18 af 40

Spørgsmål 19 af 40

19.
Hvornår skal en borger, der bliver anholdt, senest stilles for en dommer?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 19 af 40

Spørgsmål 20 af 40

20.
Ombudsmanden er en kontrolinstans i forhold til offentlige myndigheders afgørelser. Hvem vælger ombudsmanden?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 20 af 40

Spørgsmål 21 af 40

21.
Hvornår blev grundloven senest ændret?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 21 af 40

Spørgsmål 22 af 40

22.
Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 1973?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 22 af 40

Spørgsmål 23 af 40

23.
Hvad er den næststørste trosretning i Danmark?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 23 af 40

Spørgsmål 24 af 40

24.
Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 24 af 40

Spørgsmål 25 af 40

25.
Hvilket af følgende områder har Septemberforliget fra 1899 i særlig høj grad haft betydning for?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 25 af 40

Spørgsmål 26 af 40

26.
Hvad hedder den tidligere statsminister, der blev generalsekretær for NATO i 2009?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 26 af 40

Spørgsmål 27 af 40

27.
Skal en minister være medlem af Folketinget?

A.  
B.  

Spørgsmål 27 af 40

Spørgsmål 28 af 40

28.
I hvilken historisk periode regerede Christian 4.?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 28 af 40

Spørgsmål 29 af 40

29.
Hvad er Vilhelm Hammershøi, der levede fra 1864-1916, kendt for?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 29 af 40

Spørgsmål 30 af 40

30.
Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 30 af 40

Spørgsmål 31 af 40

31.
I hvilket erhverv arbejdede hovedparten af befolkningen i slutningen af 1800-tallet?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 31 af 40

Spørgsmål 32 af 40

32.
Hvem er LO repræsentant for, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked?

A.  
B.  

Spørgsmål 32 af 40

Spørgsmål 33 af 40

33.
Hvad var forfatteren og dramatikeren Ludvig Holberg en vigtig repræsentant for i Danmark?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 33 af 40

Spørgsmål 34 af 40

34.
Hvad var gennem 1970’erne et af de vigtigste politiske temaer i dansk politik?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 34 af 40

Spørgsmål 35 af 40

35.
Danmark har et retsforbehold i forhold til samarbejdet i EU. I 2015 stemte man om at ophæve dette. Hvad stemte flertallet af dem, der stemte?

A.  
B.  

Spørgsmål 35 af 40

Spørgsmål 36 af 40

36.
Hvad hedder formanden for Socialdemokratiet?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 36 af 40

Spørgsmål 37 af 40

37.
Hvilket parti indgår i regeringen sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 37 af 40

Spørgsmål 38 af 40

38.
Hvilken by er i 2017 Europæisk Kulturhovedstad?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 38 af 40

Spørgsmål 39 af 40

39.
Hvilket 100 års jubilæum blev markeret i marts 2017?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 39 af 40

Spørgsmål 40 af 40

40.
I foråret 2017 blev der søndag aften kl. 20.00 sendt en programserie på DR1. Hvad var temaet for denne programserie?

A.  
B.  
C.  

Spørgsmål 40 af 40


 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu