Indfødsretsprøven: den 7.juni 2017

 

Question 1 of 40

1.

Må en dommer bære symboler, der viser hans eller hendes religiøse eller politiske overbevisning?

A.
B.

Question 1 of 40

Question 2 of 40

2.

I 1870’erne opstod der en arbejderbevægelse i Danmark. Hvilket parti organiserede arbejderne i denne bevægelse sig i?

A.
B.
C.

Question 2 of 40

Question 3 of 40

3.

I 1970’erne kom der mange gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de fleste af dem fra?

A.
B.
C.

Question 3 of 40

Question 4 of 40

4.
Hvilken forfatter har blandt andet skrevet Lykke-Per?

A.
B.
C.

Question 4 of 40

Question 5 of 40

5.
I 1800-tallet blev der grundlagt en bevægelse, hvor bønder slog sig sammen om blandt andet at oprette mejerier og brugsforeninger. Hvilken bevægelse?

A.
B.
C.

Question 5 of 40

Question 6 of 40

6.
Hvornår ophørte unionen mellem Danmark og Norge?

A.
B.
C.

Question 6 of 40

Question 7 of 40

7.
Hvilken dansk forfatter har skrevet Den Afrikanske Farm, der udkom i 1937?

A.
B.
C.

Question 7 of 40

Question 8 of 40

8.
Hvilken dansk fysiker modtog i 1922 Nobelprisen i fysik?

A.
B.
C.

Question 8 of 40

Question 9 of 40

9.
Hvem vedtager lovforslag?

A.
B.
C.

Question 9 of 40

Question 10 of 40

10.
I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

A.
B.
C.

Question 10 of 40

Question 11 of 40

11.
I 2002 besluttede Folketinget, at danske soldater skulle deltage i en international indsats. Hvor henne?

A.
B.
C.

Question 11 of 40

Question 12 of 40

12.
Hvilken dansk komponist er kendt i hele verden for blandt andet sine operaer?

A.
B.
C.

Question 12 of 40

Question 13 of 40

13.
Hvilken international organisation har et folkevalgt parlament, hvor Danmark har 13 medlemmer?

A.
B.
C.

Question 13 of 40

Question 14 of 40

14.
Hvem har den dømmende magt?

A.
B.
C.

Question 14 of 40

Question 15 of 40

15.
Hvornår besluttede Folketinget, at man ikke ville have atomkraft i Danmark?

A.
B.
C.

Question 15 of 40

Question 16 of 40

16.
Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder digtet?

A.
B.
C.

Question 16 of 40

Question 17 of 40

17.
Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

Question 17 of 40

Question 18 of 40

18.
Hvilken avis udkom første gang den 3. januar 1749?

A.
B.
C.

Question 18 of 40

Question 19 of 40

19.
Hvornår skal en borger, der bliver anholdt, senest stilles for en dommer?

A.
B.
C.

Question 19 of 40

Question 20 of 40

20.
Ombudsmanden er en kontrolinstans i forhold til offentlige myndigheders afgørelser. Hvem vælger ombudsmanden?

A.
B.
C.

Question 20 of 40

Question 21 of 40

21.
Hvornår blev grundloven senest ændret?

A.
B.
C.

Question 21 of 40

Question 22 of 40

22.
Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 1973?

A.
B.
C.

Question 22 of 40

Question 23 of 40

23.
Hvad er den næststørste trosretning i Danmark?

A.
B.
C.

Question 23 of 40

Question 24 of 40

24.
Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede?

A.
B.
C.

Question 24 of 40

Question 25 of 40

25.
Hvilket af følgende områder har Septemberforliget fra 1899 i særlig høj grad haft betydning for?

A.
B.
C.

Question 25 of 40

Question 26 of 40

26.
Hvad hedder den tidligere statsminister, der blev generalsekretær for NATO i 2009?

A.
B.
C.

Question 26 of 40

Question 27 of 40

27.
Skal en minister være medlem af Folketinget?

A.
B.

Question 27 of 40

Question 28 of 40

28.
I hvilken historisk periode regerede Christian 4.?

A.
B.
C.

Question 28 of 40

Question 29 of 40

29.
Hvad er Vilhelm Hammershøi, der levede fra 1864-1916, kendt for?

A.
B.
C.

Question 29 of 40

Question 30 of 40

30.
Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark?

A.
B.
C.

Question 30 of 40

Question 31 of 40

31.
I hvilket erhverv arbejdede hovedparten af befolkningen i slutningen af 1800-tallet?

A.
B.
C.

Question 31 of 40

Question 32 of 40

32.
Hvem er LO repræsentant for, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked?

A.
B.

Question 32 of 40

Question 33 of 40

33.
Hvad var forfatteren og dramatikeren Ludvig Holberg en vigtig repræsentant for i Danmark?

A.
B.
C.

Question 33 of 40

Question 34 of 40

34.
Hvad var gennem 1970’erne et af de vigtigste politiske temaer i dansk politik?

A.
B.
C.

Question 34 of 40

Question 35 of 40

35.
Danmark har et retsforbehold i forhold til samarbejdet i EU. I 2015 stemte man om at ophæve dette. Hvad stemte flertallet af dem, der stemte?

A.
B.

Question 35 of 40

Question 36 of 40

36.
Hvad hedder formanden for Socialdemokratiet?

A.
B.
C.

Question 36 of 40

Question 37 of 40

37.
Hvilket parti indgår i regeringen sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti?

A.
B.
C.

Question 37 of 40

Question 38 of 40

38.
Hvilken by er i 2017 Europæisk Kulturhovedstad?

A.
B.
C.

Question 38 of 40

Question 39 of 40

39.
Hvilket 100 års jubilæum blev markeret i marts 2017?

A.
B.
C.

Question 39 of 40

Question 40 of 40

40.
I foråret 2017 blev der søndag aften kl. 20.00 sendt en programserie på DR1. Hvad var temaet for denne programserie?

A.
B.
C.

Question 40 of 40


 

Den nemmeste og hurtigste måde at forberede dig til indfødsretsprøven.
Køb nu